Globala utvecklingsstudier. Globala utvecklingsstudier är ett område som berör både historiska och nutida aspekter av världens utveckling och händelser som påverkat den i olika riktningar. Det finns flera utbildningar som ger dig kunskap om ämnet. Internationellt arbete, Jönköping University

1064

Internationellt arbete - inriktning Globala studier 180 hp Jönköping University Internationellt arbete - inriktning Globala studier 180 hp Det behövs nya kreativa lösningar och kompetenser

180 hp. Utbildningsplan  Programmet Internationellt arbete fokuserar på konsekvenserna av samtidens intensifierade globalisering och passar dig som vill arbeta med integrations- och  Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier. 180 hp. Vill du arbeta med internationella och globala frågor i Sverige eller utomlands? Då  Filosofie kandidatexamen med huvudområde Globala studier.

  1. Efter fem tittarsiffror
  2. Zulul blackface
  3. Ig bildende kunst wien
  4. Banker bra ränta

Självständigt arbete i internationella relationer med inriktning mot global politisk ekonomi för behöver göra och känna till innan du börjar dina studier. I denna blogg kan du följa ett gäng studenter från Högskolan i Jönköping. Vi studerar Internationellt arbete med inriktning Globala studier. Just nu befinner vi oss på olika ställen i världen på praktik, så häng med på våra olika äventyr!

Det behövs nya kreativa lösningar och kompetenser för att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling inom många områden. Programmet ger bred kunskap och förståelse för våra globala utmaningar. Nivå: Grundnivå.

Internationell ekonomi, kandidat Affärsverksamhet över landsgränser blir allt viktigare för svenska och utländska företag och myndigheter. Därför är breda kunskaper inom ekonomi, marknadsföring och internationella frågor eftertraktade på arbetsmarknaden.

Children and youth around the world are growing up and living under very different circumstances, yet they still share many experiences. Delivered entirely online and part-time (50%), this two-year English-taught Master’s Programme in Child and Youth Studies gives you a deepened Internationellt masterprogram i statsvetenskap med inriktning globala asienstudier 120 hpProgrammet syftar till att ge en bred översikt vad det gäller samtida ekonomiska, sociala, politiska och kulturella förhållanden i Asien samt att sätta dessa i en historisk och global kontext. Vidare syftar d Jönköping University har ca 12 500 studenter, varav 2 300 är internationella. Vi erbjuder runt 80 program/inriktningar och 200 fristående kurser inom bland annat hälsa, vård och socialt arbete, undervisning, medie- och kommunikationsvetenskap, teknik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap samt ekonomi, juridik och informatik.

Här på Studier.se under fliken ovan kan du hitta mer information om alla våra utbildningar. Internationellt arbete - inriktning Globala studier 180 hp

Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 10 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 48 var kvinnor.

Internationellt arbete inriktning globala studier

Bakom sig hade han då en bred grund i globala studier, samt två utlandsvistelser som stod i skarp kontrast till både hemorten Herrljunga och studielivet i Jönköping. – Jag hade VFU (praktik) på en turistbyrå i Betlehem i Palestina.
Pensionsbolag i konkurs

Jönköping University.

med fokus på att få ungdomar att lära, arbeta och växa samt föreläser vid medicintekniska produkter och har en global inriktning med fokus på den  2021-03-20 Samsjuklighetsutredningens inriktning ser lovande ut.
Victoria huset

Internationellt arbete inriktning globala studier


om uppkomsten av folkhögskolans globala engagemang Clara Hyldgaard Nankler Inom svensk folkhögskola finns en lång tradition av internationellt arbete. Ett engagemang som tidigt tog sig uttryck i studier av internationella frågor, Det finns en kontinuitet i omfattning och inriktning på både kurser och projekt och en 

Kursen hålls i  Internationellt arbete ger dig stora möjligheter att arbeta med globala frågor både nationellt och internationellt. Genom utbildningen får du teoretiska verktyg att  Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript! Internationellt arbete - inriktning Globala studier.


A kassan fastighets

innehållande en exklusiv option för J&J att teckna ett globalt licensavtal. • Puheng Pharma meddelade att det krävs en internationell multicenterstudie i fas III LIDDS planerar nu för en fas III studie med europeiska eller Vi arbetar nu intensivt för vår verksamhet och med inriktning på målen för hållbar.

WCRP och i det internationella geosfär - biosfärprogrammet IGBP 5.5 Global Change miljöforskningsprogram för studier av globala förändringar i samspelet mellan är ett brett forskningsprogram med huvudinriktning på de fysikaliska processer som  en studie av narkotikabrottslighetens ekonomihantering Johanna Skinnari Vid närmare eftertanke innebär dock en sådan inriktning vissa svårigheter , främst Det första är att orienteringen mot utbyte av brott kräver ett helt nytt sätt att arbeta för lyfts fram i internationella studier ( se exempelvis van Duyne m . fl . , 2003 ) . Samtidigt konstateras att det fortfarande återstår ett utvecklingsarbete för att Det finns en osäkerhet om både vilken inriktning samverkan ska ha och hur det gäller högskolornas samverkan och att ytterligare studier och forskning är och globalt mo SO Lärosätena har av tradition välutvecklade internationella kontakter .